loader image
biovalue-color-guidelines

Kurumsal düzey

(#iP8)

Kurumsal düzeyde yaratılan etki, esas olarak BioValue modelinin test edilmesinden kaynaklanan politika önerileri yoluyla oluşturulacaktır:

BioValue, tüm değer zincirinin optimizasyonunu amaçlayan normatif senaryolara dayalı BioValue model çalışmalarının sonuçlarını ele alacaktır. Modelin sonuçlarını, projenin daha önceki bir aşamasında belirlenmiş olan temel göstergelerle ilişkilendirecek ve elde edilen sonuçları analiz edeceğiz.

Sonuçlar, her bir pilot bölge için değer zinciri performansını iyileştirmeyi amaçlayan uygulama odaklı kılavuzlar şeklinde yorumlanacaktır. Bu kılavuzlar, değer zincirindeki her bir ayrı aktör için oluşturulan ve paydaşlar tarafından onaylanan kılavuzlarla tamamlanacak ve sonuç olarak politika önerileri için temel oluşturacaktır.

Gerçekleştirilen model çalışmalarından elde edilen genel deneyimler, BioValue aracının daha fazla bölge ve daha fazla ürün için uygulanmasına olanak tanıyacak bir proje çoğaltma çerçevesi için önerilerde özetlenecektir.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community