loader image
biovalue-color-guidelines

Çiftlik düzeyi

(#iP8)

Her bir pilot sahada seçilen az kullanılan ürünlerin (örneğin domates, baklagiller, tahıllar) üretim ve hasadındaki çiftçilik uygulamaları belgelenecek ve ihtiyaç duyulan kaynaklar ve elde edilen sonuçlar açısından İP7’den elde edilen bilgilere dayalı olarak analiz edilecektir.

Mevcut çiftlik kayıtları, çiftlik düzeyinde az kullanılan her bir ürün için tüm üretim sürecini tanımlamak için kullanılacaktır. İlgili faktörler (örneğin ürün çeşidi, ürün rotasyonu, tarla büyüklüğü, tarımsal girdilerin türü) aracılığıyla çiftlik düzeyinde biyoçeşitliliğin dahil edilmesinin değerlendirilmesini sağlamak için tarımsal biyoçeşitliliğin tüm yönlerine özellikle vurgu yapılacaktır. Çiftlik düzeyinde biyoçeşitliliğin yönetilmesi için İsviçre Kredi Puan Sisteminin kriter kataloğu bir şablon görevi görecek (Birrer ve ark. 2014) ve bu projede kullanılmak üzere uyarlanacaktır. Bu bilgiler, normatif senaryoların ve ürün çeşitliliğini dahil edebilen daha iyi tarım uygulamaları için optimize edilmesi gereken temel performans göstergelerinin (TPG’lerin) belirlenmesi için kullanılacaktır.

Bu analiz aynı zamanda üretime daha fazla ürün katma kararının hangi noktada verildiğini ve bu kararın dayandığı belirli faktörleri daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, çiftlik düzeyinde, orta ve uzun vadeli rekabet gücü, esas olarak çiftlik faaliyetlerini ve gelirini çeşitlendirme fırsatları sağlayan, az kullanılan çeşitli ürünlerin yeniden piyasaya sürülmesi yoluyla geliştirilecektir.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community