loader image
biovalue-color-guidelines

Çevresel düzey

(#iP6)

BioValue, Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, Estonya, İtalya, Norveç, İspanya ve Türkiye olmak üzere seçilen sekiz ülkenin tarımsal çalışma alanlarında biyoçeşitlilik açısından çeşitli çiftlik sistemlerini içeren temel çevresel parametreleri analiz etmektedir. Bu analizin sonuçları, nihayetinde çevresel faktörler ile günümüz tarımsal ekosistemlerinde genetik çeşitliliğe sahip ürünlerin yeterince kullanılmaması arasındaki bağlantıların değerlendirilmesine ve gözden geçirilmesine yol açacaktır.

BioValue, proje zaman dilimindeki ilk saha sezonu boyunca (projenin tahmini 1 ila 14. Ayı), projenin çalışma alanlarının (8 ülkedeki çeşitli çiftlik sistemleri) biyoçeşitlilik, toprak, su ve iklim durumunu gözlemleyecektir: Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, Estonya, İtalya, Norveç, İspanya, Türkiye). Mevcut görevde, gözlemsel çalışma şunları içerecektir:

i) habitatların ve biyotopların peyzaj ölçeğindeki çeşitliliğinin değerlendirilmesi (örneğin, tarlaların büyüklüğü, çitlerin miktarı, kenar habitatlarının genişliği);
ii) farklı habitat ve biyotoplarda bitki çeşitliliğinin ölçülmesi ve
iii) aynı yerlerden alınan toprak numunelerinin ve toprak suyunun ölçümü.

Laboratuvarda, toprak örnekleri mantar ve bakteriler için dizilenecek, böylece hem yararlı hem de zararlı mikroorganizmaların çeşitliliğini ve bunların çeşitliliğini bileceğiz. Bu, iklim koşullarının (sıcaklık ve yağış, mevsimsellik vb.) dahil edilmesiyle her bir çalışma alanının çevre peyzajlarının haritalanmasına yol açacaktır.

Proje zaman dilimindeki ikinci ve üçüncü saha sezonu boyunca (projenin 18 ila 36. Ayı) su ve arazi kullanımı değişikliğinin biyoçeşitlilik üzerindeki modellemesini ve iklim ve arazi kullanımı değişikliğinin getirdiği biyoçeşitlilik, toprak ve su koşulları arasındaki değişen karşılıklı ilişkileri hedefleyeceğiz.

Proje zaman dilimindeki üçüncü saha sezonu boyunca (projenin 24 ila 36 Ayı), Görev 6.3 özellikle iklim değişikliğinin getirdiği iklim değişikliği – biyoçeşitlilik ilişkilerine odaklanacaktır. Yenilik, biyoçeşitliliğin artırılması, su mevcudiyetinin değerlendirilmesi ve tüm tarımsal gıda değer zinciri segmentlerinde iklim değişikliğinin desteklenmesi için Paris Anlaşması ile ilişkili senaryolar ve yeni CMIP6 simülasyonları (Eyring vd., 2016) dahil olmak üzere EURO-Cordex’ten (www.eurocordex.net; Jacob vd., 2020) yeni elde edilen yüksek çözünürlüklü simülasyonları kullanarak 1 km veya daha yüksek ölçeklere indirgenmiş günlük, aylık ve mevsimsel ölçeklerde önümüzdeki on yıllar için yüksek kaliteli iklim projeksiyonları oluşturmak olacaktır.

Çevresel açıdan nihai hedef, toprak, çiftlik ve ekosistem düzeyinde biyoçeşitliliğin, su mevcudiyeti ve kullanımının ve iklim değişikliği dinamiklerinin iyileştirilmesidir.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community