loader image
biovalue-color-guidelines

Bilimsel düzey

Bilimsel düzeyde, araştırma açıklığını, bütünlüğünü ve yeniden üretilebilirliğini geliştirmek için açık bilim yaklaşımını takip ediyoruz.

Bu nedenle, bilimsel dergilerdeki yayınlar ve uluslararası konferans, kongre ve etkinliklerdeki sunumlar aracılığıyla BioValue çerçevesinde geliştirilen bilimsel makalelerimize, verilerimize ve diğer her türlü içeriğe engelsiz erişim sağlıyoruz.

Amaç, projenin bilimsel/teknik atılımlarını sunmak ve böylece üretilen bilgiyi ilgili tüm kitlelere ulaştırarak hızlı bir teknoloji transferi sağlamaktır.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community