loader image
biovalue-color-guidelines

Projekat

Optimizacija uvođenja nedovoljno iskorišćenih genetski raznovrsnih
useva u poljoprivredno-prehrambeni lanac vrednosti širom Evrope

Cilj projekta BioValue je da uspostavi holistički pristup analizi veze između biodiverziteta, poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti, životne sredine i preferencija potrošača i zdravlja primenom pristupa odozdo prema gore za razvoj dinamičnog i prilagodljivog alata za optimizaciju uvođenja nedovoljno iskorišćenih genetski raznovrsnih useva u poljoprivredno-prehrambeni lanac vrednosti širom Evrope. Ideja je da se eksplicitno analiziraju interakcije i ponašanje agenata u poljoprivredno-prehrambenom lancu vrednosti u kombinaciji sa različitim budućim klimatskim scenarijima i scenarijima dostupnosti vode i da se podstakne samorastući dinamički proces biodiverziteta mobilizacijom tržišta i društvenih pokretača.

Delovi koji čine koncept BioValue pozicionirani su u spektru od laboratorije do tržišta i uključuju:

  1. Modeliranje zasnovano na agentima. Pristup zasnovan na agentima se u velikoj meri primenjuje za modeliranje širokog spektra sistema, tačnije, u slučaju poljoprivredno-prehrambenih lanaca vrednosti. Specifičan softverski kod je već razvijen za simulaciju modela.
  2. Program uzgoja. Pilot lokacije na terenu koje pokrivaju različite sisteme poljoprivrednih gazdinstava (otvoreno polje, staklenici, kuće sa mrežom u senci, konvencionalna i organska poljoprivreda zasnovana na zemljištu, i njihove kombinacije) i heterogene pedoklimatske regione se u velikoj meri koriste za procenu odgovarajućih useva i kultivara, praćeno participativnim procesom uzgoja za procenu održivosti tržišta i ekonomskih performansi zasnovanih na tehnikama precizne poljoprivrede.
  3. Razvoj nove hrane. Novi recepti i prerađeni prehrambeni proizvodi zasnovani na inputima nutricionista, naučnika za hranu, kulinarskih stručnjaka i kuvara zaposlenih u sektoru hrane, kao i protokoli za procenu i testiranje novih prehrambenih proizvoda od strane potrošača.
  4. Sertifikacija i sledljivost. Sljedivost od farme do tržišta je testirana u velikom broju poljoprivrednih proizvoda, a iskustvo stečeno u ovim projektima biće implementirano u projekatu BioValue.

Intervju sa koordinatorom BioValue projekta Prof Konstadinos Mattas

Šta je BioValue projekat?

BioValue je projekat koji finansira EU u okviru Horizonta 2020 koji uključuje sedamnaest partnera širom Evrope i šire, sa ciljem poboljšanja agrobiodiverziteta i raznovrsnosti u lancu ishrane. Biodiverzitet useva, kultivacija većeg broja useva na nivou farme je element poljoprivrednog biodiverziteta i stvara diferencijacije u fauni zemljišta, korovima, štetočinama i predatorima na nivou farme i agro-ekosistema. Međutim, diversifikacija useva tokom poslednjih decenija je opala zbog nekoliko pokretačkih sila u lancu ishrane (tehnologije prerade, uticaj na troškove), kao i preferencija potrošača u pogledu hrane.

Možete li objasniti prednosti projekta za građane Evrope?

Pa, sjajne vesti sa samita COP26 u Glazgovu ističu da globalni lideri razumeju ozbiljnost klimatskih promena i potrebu zaštite životne sredine. Međutim, stvarna moć je u rukama potrošača. Bukvalno! Ne čekajte 2030. ili 2050. da biste sačuvali životnu sredinu. Počnite odmah! Uzmite viljušku, promenite ishranu, počnite da jedete „raznovrsne“ obroke i poboljšajte svoje zdravlje i sačuvajte životnu sredinu. Projekat BioValue će obezbediti sva naučna saznanja i dokumentaciju kako bi hrana i obroci bili raznovrsniji, hranljiviji, zdraviji, a zašto ne i ukusniji. Kroz efekat „knock-on“-a, prehrambene navike potrošača se spuštaju na farmere koji će pretvoriti evropska poljoprivredna zemljišta u raznolik i održiv agro-ekosistem.

Kako se sve ovo može postići?

Projekat će ponuditi smernice o nutritivnim vrednostima raznovrsnih jela, obroka i novih prehrambenih proizvoda. Pored toga, novi nedovoljno iskorišćeni usevi mogli bi da se ponovo uvedu u evropsku poljoprivredu korišćenjem tehnika učenja uz pomoć mašina i predviđanja uz pomoć veštačke inteligencije. Ovi novi učesnici, između ostalog, mogli bi da se integrišu u agro-ekosisteme, lanac ishrane i naravno evropsku ishranu. Naša krajnja vizija u okviru ovog projekta je da generišemo efekte koji se ponavljaju i šire, kao što su transformacija pejzaža, različiti lanci snabdevanja hranom i jela bogata raznovrsnom hranom. Čitav izgled evropskih ravnica počeće da se menja od oligokulturnih sistema do polikulturnih sa neviđenim koristima za životnu sredinu i zdravlje potrošača.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community