loader image
biovalue-color-guidelines

Potrošački i društveni nivo

(#WP5, #WP9)

Poljoprivredno-prehrambeni lanci vrednosti se sastoje od mreže heterogenih agenata koji rade zajedno u različitim procesima i aktivnostima kako bi isporučili proizvode i usluge tržištu i zadovoljili zahteve potrošača. Stoga potrošači igraju vitalnu ulogu za ciljeve istraživanja BioValue. Jačanje veze potrošač-proizvođač je kritičan aspekt pristupa BioValue, kao kamen temeljac koji se zasniva na preferencijama potrošača za genetski raznolika jela i prerađenu hranu. Recepti za nova jela i prerađeni prehrambeni proizvodi biće opsežno testirani korišćenjem međunarodne baze kupaca (#WP5).

Dalje, razvoj nove šeme označavanja koja karakteriše tradicionalne, biodiverzitetne i ekološki prihvatljive finalne proizvode i/ili sastojke finalnih jela mogao bi podržati njihovo postojanje na tržištu i ojačati veze između proizvođača i potrošača (#WP9).

Shodno tome, očekujemo na nivou potrošača i društva, kroz razvoj novih receptura za jela i prerađenih prehrambenih proizvoda koji zadovoljavaju potrebe i preferencije potrošača u pogledu nutritivne vrednosti i zahteva za nutritivnim, zdravim, ekološki prihvatljivim i raznovrsnim proizvodima sa lokalnim /regionalnim identitetom, promenu prehrambenih navika i podizanje svesti potrošača.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community