loader image
biovalue-color-guidelines

Nivo životne sredine

(#WP6)

BioValue analizira ključne parametre životne sredine u osam odabranih zemalja u oblasti poljoprivrednih proučavanja, na Kipru, u Nemačkoj, Grčkoj, Estoniji, Italiji, Norveškoj, Španiji, Turskoj koji uključuju različite sisteme farme u odnosu na biodiverzitet. Rezultati ove analize će na kraju dovesti do procene i pregleda veza između faktora životne sredine i nedovoljnog korišćenja genetski raznovrsnih useva u današnjim agro-ekosistemima.

Tokom prve terenske sezone u vremenskom okviru projekta (procenjeno od M01 do M14 projekta), BioValue će posmatrati biodiverzitet, zemljište, vodu i klimatsko stanje studijskih područja projekta (različiti sistemi farmi u 8 zemalja: Kipar, Nemačka, Grčka, Estonija, Italija, Norveška, Španija, Turska). U ovom zadatku, opservaciona studija će uključivati:

i) procena raznolikosti staništa i biotopa u predelu pejzaža (npr. veličina polja, količina živih ograda, širina ivičnih staništa);
ii) merenje biljnog diverziteta u različitim staništima i biotopima, i
iii) merenje uzoraka zemljišta i zemljišne vode sa istih mesta.

U laboratoriji bi se sekvencionirali uzorci tla za gljive i bakterije, tako da bismo znali raznolikost i korisnih i štetnih mikroorganizama i njihovu raznolikost. Ovo će dovesti do mapiranja pejzaža okoline svakog proučavanog područja uz uključivanje klimatskih uslova (temperatura i padavine, sezonalnost itd.).

Tokom druge i treće terenske sezone u vremenskom okviru projekta (M18 do M36 projekta) imaćemo za cilj da modelujemo promene korišćenja vode i zemljišta na biodiverzitet i promene među-odnosa između biodiverziteta, stanja zemljišta i vode izazvane promenom klime i upotrebe zemljišta.

Tokom treće terenske sezone u vremenskom okviru projekta (M24 do M36 projekta), zadatak 6.3 će se fokusirati na klimatske promene – međusobne veze između biodiverziteta koje donose klimatske promene. Novina će biti stvaranje visokokvalitetnih klimatskih projekcija za naredne decenije na dnevnoj, mesečnoj i sezonskoj skali, smanjene na 1 km ili više korišćenjem novo dostupnih simulacija visoke rezolucije od EURO-Cordex-a (vvv.eurocordex.net; Jacob et al ., 2020) uključujući scenarije povezane sa Pariskim sporazumom i nove simulacije CMIP6 (Eiring et al., 2016) kao podršku povećanju biodiverziteta, podržavanju procene dostupnosti vode i klimatskih promena u svim segmentima poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti.

Krajnji cilj sa stanovišta životne sredine je poboljšanje biodiverziteta na nivou tla, farme i ekosistema, dostupnost i korišćenje vode, kao i dinamika klimatskih promena.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community