loader image
biovalue-color-guidelines

Naučni nivo

Na naučnom nivou, pratimo pristup „otvorene nauke“ za poboljšanje otvorenosti, integriteta i reproduktivnosti istraživanja.

Zbog toga obezbeđujemo nesmetan pristup našim naučnim člancima, podacima i bilo kom drugom sadržaju razvijenom u okviru BioValue-a kroz publikacije u naučnim časopisima i prezentacije na međunarodnim konferencijama, kongresima i događajima.

Cilj je da se predstave naučna/tehnička otkrića projekta, čime se obezbeđuje brz transfer tehnologije kroz stavljanje generisanog znanja na raspolaganje celokupnoj zainteresovanoj javnosti.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community