loader image
biovalue-color-guidelines
BioValue-award

Alat za simulaciju procesa zasnovan na agentima po principu od viljuške-do-farme u cilju povećanja BIOdiverziteta u lancu vrednosti hrane
Pretplatite se na naš forum za više

Projekat meseca!

Check for more

Alat za simulaciju procesa zasnovan na agentima po principu od viljuške-do-farme u cilju povećanja BIOdiverziteta u lancu vrednosti hrane
Pretplatite se na naš forum za više

Alat za simulaciju procesa zasnovan na agentima po principu od viljuške-do-farme u cilju povećanja BIOdiverziteta u lancu vrednosti hrane
Pretplatite se na naš forum za više

Zašto BioValue?

Glavni cilj projekta BioValue je razvoj dinamičkog i modularnog alata za simulaciju zasnovanu na agensima koji će analizirati vezu između biodiverziteta, poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti, životne sredine, preferencija potrošača i zdravlja. Ideja je da se uvede i proširi upotreba nedovoljno iskorišćenih, genetski raznovrsnih useva i njihovih finalnih tržišnih proizvoda na tanjire potrošača, usvajajući pristup vođen potražnjom (od viljuške do farme).
0 M
Trajanje
0
Partneri
0
Radni paketi
0
EU zemlje
0 M
Ukupan budžet

Koordinator: Prof. Konstadinos Mattas
e-mail: mattas@auth.gr

Odlomci iz uvodne reči prof. Mattas, koordinatora projekta BioValue, na konferenciji: 182. EAAE seminar na temu „Održivost putem biodiverziteta poljoprivredno-prehrambenih lanaca vrednosti“

Unapređenje biodiverziteta u poljoprivredi

KONCEPT

Ciljevi BioValue

BioValue razvija alat za simulaciju procesa zasnovan na agentima po principu od viljuške-do-farme u cilju povećanja BIOdiverziteta u lancu vrednosti hrane

BIOVALUE PROJEKAT

Uticaj

Na nivou farme

Na ekološkom nivou

Na institucionalnom nivou

Na potrošačkom i društvenom nivou

Na naučnom nivou

Check our forum

Let us know your thoughts in our community